Podatki, formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania

Jeśli dana firma posiada już odpowiednią formę opodatkowania, jednak chciałaby ją zmienić, to powinna poczynić odpowiednie kroki. Jakie? Należy pamiętać o tym, że taką formę opodatkowania mamy możliwość zmieniać każdorazowo do 20 stycznia każdego nowego roku podatkowego. Z tego względu należy wypisać odpowiednie zawiadomienie, które dotyczy zmiany formy opodatkowania. Trzeba podkreślić, że ono powinno być złożone we właściwym urzędzie skarbowym. Trochę inaczej jest w przypadku podatnika, który już opodatkowywał swoje dochody w formie ryczałtu lub karty podatkowej. W tym przypadku aż do 20 stycznia musi poinformować urząd skarbowy o założeniu podatkowej książki przychodów i rozchodów. Jednak należy pamiętać o tym, że możliwość wyboru formy opodatkowania w momencie trwania roku podatkowego jest tylko udostępnione dla nowo powstałych przedsiębiorców. Tak więc dostrzegamy, że możemy dokonać zmiany formy opodatkowania, musi jednak zostać to wykonane w konkretny sposób. Wtedy wniosek zostanie rozpatrzony.


Zobacz też

Podatki w średniowieczu

We średniowieczu, gdy panowała gospodarka naturalna i obowiązywało prawo książęce, przeważająca część świadczeń ludności chłopskiej na rzecz państwa przybierała formę danin. Było to głównie zboże, miód, świnie, mięso i rozmaite posługi. Oprócz danin nakładano jeszcze na ludność świadczenia okoliczno...

Copyright @ 2010 pozycjonowanie skuteczne