Podatki, formy opodatkowania

Skala podatkowa

Nieraz są wprowadzone pewne rodzaju aktualizacje, które mogą dotyczyć na przykład skali podatkowej. Co jakiś czas się ona zmieniała. Ale warto wskazać, że od roku 2010 r. jest równa tej samej, która była wytyczona w roku 2009. Należy jednak podkreślić, że w momencie, gdy podatnik w 2009 r. opodatkowywał dochody z działalności gospodarczej według skali podatkowej. W tym momencie nie jest on zmuszony składać oświadczenia do urzędu skarbowego, aby potwierdzić jeszcze raz wybór takiej formy opodatkowania na 2010 r. Jednak trzeba pamiętać o tym, że takie oświadczenie jest dany podatnik złożyć w momencie, gdy w 2009 r. opodatkowywał dochody z działalności w inny sposób. Jeśli taka sytuacja wystąpiła, to jest on zmuszony do urzędu skarbowego złożyć odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania. Ich również powiadamia o wyborze opodatkowania według skali podatkowej. Aby jego wniosek został całkowicie przyjęty na rok 2011, to musi złożyć go w terminie do 20 stycznia 2011r.


Zobacz też

Karta podatkowa

Pewne osoby fizyczne, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, mogą się zdecydować na formę opodatkowania polegającą na prowadzeniu karty podatkowej. W jakim stopniu się to odbywa? Taka karta podatkowa jest uznawana za najprostszy sposób płacenia podatku. W jej przypadku nie jest prowadzona księgo...

Copyright @ 2010 pozycjonowanie skuteczne