Podatki, formy opodatkowania

Karta podatkowa

Ta forma rozliczeń podatkowych stanowi duże udogodnienie dla przedsiębiorców. Nie muszą oni prowadzić żadnych ksiąg, składać deklaracji podatkowych, wpłacać zaliczek, ani posiadać kas rejestrujących. Podatek dochodowy opłacają oni w postaci stałego miesięcznego ryczałtu. Wystarczy, że będą przechowywać wystawiane i otrzymywane rachunki. Podatnik rozliczający się w formie karty nie może korzystać ze wspólnego z małżonkiem opodatkowania. Nie może dokonywać żadnych odliczeń od podatku. Przejście na kartę podatkową jest możliwe po otrzymaniu stosownej decyzji z urzędu skarbowego. Mogą się o nią ubiegać między innymi przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi rozrywkowe, pielęgniarskie, weterynaryjne, a także działalność gastronomiczną. Podatnik korzystający z karty zobowiązany jest prowadzić ewidencję pracowników, poświadczoną przez urząd skarbowy. Opodatkowanie w tej formie sprawdza się z reguły w małych firmach. Najczęściej jednoosobowych, nie zatrudniających pracowników i osiągających niewielkie dochody.


Zobacz też

Aby obliczyć podatek

Również należy skupić się na tym, że istotne wydaje się obliczanie podatku dochodowego. Nie powinniśmy uważać, że jest to sprawa dosyć trudna. Ponieważ, aby móc to uczynić, to należy wziąć pod uwagę kalkulatory internetowe. To dzięki nim będziemy mieli możliwość szybkiego obliczenia podatku. Taki podatek dot...

Copyright @ 2010 pozycjonowanie skuteczne